Zapnutí ICP1 vstupu a přerušení ATMEGA8

Prosím už poraďte mi nemohu rozchodit přerušení způsobené detekcí náběžné nebo sestupné hrany va vstupu ICP1

Nastavení casovače1 a vstupu ICP1

DDRB=0B00000110; // B0nastaven jako vstup
 TIFR |= 1<<ICF1;  //zapíná preruseni pro ICP1
  TCCR1B |= (1<<ICES1) | (1<<ICNC1); //asi sestupná hrana ICP1, a zapnout vstupni filtr
  TCCR1B |= (1<<WGM13) | (1<<WGM12);  // Mod nastaven na 13
  TCCR1A |= 1<< WGM10;
  TIMSK |= 1<< TICIE1;

a přerušení

ISR (TIMER1_CAPT_vect) { }

děkuji nevím kde co dělám špatně

TCCR1B:
Input Capture Noise Canceler enabled: ok
Input Capture Edge Select: rising edge

TCCR1B + TCCR1A:
timer mode: 13 // zkus nějaký implementovaný mód (kterýkoli jiný)
timer clk source: no clock // zkus timer spustit jesli to nepomůže

TIFR:
nemá na starosti aktvaci/deaktivaci přerušení, pouze detekci, nic se zde nenastavuje, pouze lze vynulovat příznak.

TIMSK:
“Timer/Counter1, Input Capture Interrupt Enable”, ok

“TIMER1_CAPT_vect” - ok

Máš povolena přerušení globálně? (pomocí “sei()”)

Jste machr, chybělo mi: povolit přerušení globálně (pomocí “sei()”)

DĚKUJU!