Zápis do FLASH

Je možné u PIC16F876 zapisovat softwerově do programové paměti když je zamčena proti čtení? Nějak mi to toiž nefunguje…

Není to možné. Považuji to za největší chybu u 16F873 / 16F874 a 16F876 / 16F877.

:arrow_right: přesunuto administrátorem ze sekce Programátory