Testování zpožďovacích smyček

Nevíš prosím, jak otestovat zpožďovací smyčky? Potřebuji udělat několik hodně přesných zpoždění v PIC16F84A. Pomocí vzorce jsem je spočítal, ale nemůžu si být jist, jestli jsou přesné.

Díky

:arrow_right: Změněn název z “Zpožďovací smyčkx” na “Testování zpožďovacích smyček” (administrator)

Nejjednodušší to budeš mít přímo v MPLABu. Pokud si zapneš MPLAB SIM debugger, tak se ti v nabídce debugger objeví volba stopwatch. Název odpovídá přesně realitě. Jsou to stopky, které počítají instrukce ve spuštěném programu. Pokud si navíc nastavíš (v nastavení MPLABu) správnou frekvenci oscilátoru, tak ti z stopky píší i reálný čas.

Stačí si pak před a za smyčku hodit breakpoint a dojít v programu na první breakpoint, zapnout stopky a podívat se na jejich čas, když se program zastaví na druhém breakpointu.

Díky, super :slight_smile: