Teploměr_DS18B20

Čau lidi, potřebuju udělat teploměr na ATmega32. Používá teplotní čidlo DS18B20, společně se sběznicí 1-wire. Knihovny a kód bych měl mít správně, ale při zapojení to ukazuje teplotu 0°C, nebo že není teploměr.
Nevíte v čem by mohla být chyba?
Díky za pomoc.

main.c

[code]#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>

#include “dallas_one_wire.h”
#include “HD44780.h”
#include “crc8.h”

int main(void)
{
LCD_Initalize();
LCD_GoTo(0,0);
LCD_WriteText(" Temostat ");
//LCD_WriteData(0b11011111); //Značka stupnu

uint8_t buffer[9];
uint8_t ok;
uint16_t measure;
uint8_t subzero;
uint8_t temp_int;
uint16_t temp_fract;

while(1)
{
    ok=dallas_reset();//Reset zběrníce 1-Wire
	if(!ok){//Varování pro nepřístupný teploměr
		LCD_GoTo(0,1);
		LCD_WriteText("Neni teplomer");
		continue;
	}
	dallas_write_byte(SKIP_ROM_COMMAND);//Vynechání ověřovacího čísla
	dallas_write_byte(CONVERT_T_COMMAND);//Objednání konverze teploty
	_delay_ms(750);//Čekání na dokončení konverze
	//Všechny šasové závislosti spojené s měřením teploty by měly být založeny na časovačích a přerušeních
	
	dallas_reset();//Reset sběrnice 1-wire
	dallas_write_byte(SKIP_ROM_COMMAND);//Vynehcání ověření čísla
	dallas_write_byte(READ_SCRATCHPAD_COMMAND);//Objednání čtení dat
	dallas_read_buffer(buffer,9);//Čtení udají z teploměru
	if(buffer[8]!=crc8(buffer,8)){//Kontrola čtení součtu
		LCD_GoTo(0,1);
		LCD_WriteText("  Kontrolni EROR   ");
		continue;
	}
	measure=(uint16_t)buffer[0]+(((uint16_t)buffer[1])<<8);//Kombinace dvou bajtů teplotních dat
	
	if(measure&0x8000){//Pokud je výsledek záporný
		subzero=1;
		measure ^= 0xFFFF;
		measure += 1;
	}else{
		subzero=0;
	}
	//Rozdělení na celou a desetinou část
	temp_int=measure>>4;
	temp_fract=(measure&0x000F)*625;
	
	//zobrazujeme značku, teplotu
	LCD_GoTo(0,1);
	LCD_WriteText("T=");
	if(subzero){
		LCD_WriteData('-');
	}else{
		LCD_WriteData(' ');
	}
	sprintf((char*)buffer,"%03d.%04d",temp_int,temp_fract);
	LCD_WriteText((char*)buffer);
	LCD_WriteData(0b11011111);//zobrazujeme trasu
	LCD_WriteText("C   ");
	
}

}[/code]

Kdyby byl ochotný někdo pomoct, rád poskytnu kompletní celý soubor.

Dobrý Tak už to mám.

A v čom bol problém?

Asi ve způsobu zapojení Kitu