Stránkování PIC16F877A - nefunkční přeskok na page1.

V programu mi to nepřeskočí na PAGE1. Zůstane to na PAGE0 a spustí to nějaký libovolný program z PAGE0 tady je ten skok.


	pagesel	stavy_posuvnik
	goto	    stavy_posuvnik
	

    org	0x0800

stavy_posuvnik

Takhle to určitě fungovat nebude.


	pagesel	stavy_posuvnik
	goto	    stavy_posuvnik
	

    org	0x0800

stavy_posuvnik

Ale takhle už určitě.

[code]
pagesel stavy_posuvnik
goto stavy_posuvnik

MAIN
pagesel MAIN
nop
goto MAIN
org 0x0800

stavy_posuvnik
nop
goto MAIN[/code]

Pokus za návěštím nebudeš mít žádnou instukci, tak ti tam program neskočí.