Sériová flash pamět - vadné buňky

Zdravím…

Zajímalo by mě, jak moc vadných buňek vznikne při výrobě?? řekněme u flešky 25VF032B-80S2AF. Potřeboval bych ukládat velký množství dat, ale kdysi sem čet že při výrobě se sem tam objeví vadná buňka. Mám při vývoji zařízení s tím počítat a program udělat tak aby si před zápisem ověřil celou paměť a zjistil které buňky jsou vadné a ty přeskakovat?

To určitě ne. Software nemůže počítat s vadnými částmi hardware. Pokud by byla vadná paměťová buňka, je to na výměnu paměti. To je jen u záznamových médií (magnetický nebo optický záznam), že se tam počítá s chybami. Jestli výrobce počítá s chybami u součástek, tak zřejmě má rezervní bloky a vybere jen ty funkční, ale ve výsledku pak součástka musí fungovat 100%.