Rezistor u MOSFETU a Microchipu

Zdravím
Viděl jsem teď nějaké zapojení s PIC16F627, ke které byli připojeny MOSFETY a na bázi tranzistoru byl ještě připojen rezistor, který byl dále připojen na napěťový potenciál (něco bylo na 5V, něco bylo na GND). Musí se tam dávat? Na co tam vlastně je?

Tento rezistor se tam v případě Microchipu, jehož porty připojují k výstupu plných +5V nebo GND, opravdu dávat nemusí. Jediná výhoda je, že při spouštění zařízení, které je konstruováno i s těmito rezistory, nedojde ke krátkému sepnutí tranzistoru. Než se totiž mikropočítač a jeho program inicializuje, tak jeho porty jsou ve vstupním režimu (je na nich tzv. vysoká impedance) a v případě MOSFETu je tranzistor částečně otevřen. Pokud tedy na vývod tranzistoru gate (báze se nazývá vývod u bipolárních tranzistorů, u unipolárních tranzistorů se řídicí elektroda nazývá gate) připojíme přes rezistor na zem (u N-MOSFETu), tak k tomuto krátkodobému sepnutí nedojde. Pokud přemýšlíte, proč by mělo krátkodobé sepnutí vadit, tak například piezo alarm na něj reaguje pípnutím a některá relé se stihnou krátce sepnout, což nemusí být v pořádku. Pokud vám to ale nevadí, tak rezistor není nutné umisťovat.