Raspberry Pi Pico (MCU od Rpi)

Raspberry Pi Pico vypadá hodně zajímavě: https://www.raspberrypi.org/documentation/pico/getting-started/

A cena je přijatelná.

Měl někdo šanci to vyzkoušet?

Technicky je to naprostá bomba.

  • Dva procesory - jeden může vykonávat hlavní program, který je náročný na zpoždění (audio, možná i video) a druhý může zpracovávat kontrolní funkce.
  • Vývojové nástroje jsou lepší / jednodušší než cokoliv jiného. Ideální MCU pro začátečníka.
  • Integrované USB a 23 GPIO.
  • Cena pod 100 Kč bez DPH ($4 v zahraničí).