Prosba_Termostat

čau lidi. Nutně by se mi hodila pomoc. Potřebuji udělat Termostat na ATmega32 s vývojovým kitem EvB 5.1 v jazyce C. Nyní mi kit ukazuje na LCD display aktuální teplotu okolí.
Potřeboval bych však aby při stisknutí TL1 se na LCD objevila možnost Žádaná hodnota, kde budu pomocí TL3 a TL4 přídávat nebo snižovat žádanou hodnotu, na kterou se to má “vytopit”.
Po nastavení Žádané hodnoty a stisknutí opět TL1 se objeví Hystereze, kde opět pomocí TL3 a TL4 budu přídávat nebo snižovat hodnotu.
Po určení těchto dvou hodnot stisknutím TL2 uložím proměnné. Pokud okolní teplota bude menší než žádaná rozsvítí se LED dioda, pokud teplota překročí žádanou+Hysterezi tak se dioda vypne.

Muže mi pomoct někdo toto udělat? Poměrně ně to spěchá a mé snahy o vytvoření vždy skončili nezdarem.
Předem děkuji za pomoc…
V příloze zasílám můj již vytvořený kód.
Termostat.zip (77 KB)