Připojení resetu na potenciál

Když chci aby mi mikrokontrolér Microchip normálně fungoval, tak musím připojit jeho reset na kladný potenciál. Je nutné jej připojovat na tento kladný potenciál přes rezistor?

Není to nutné. Rezistor se tam dává v případě, že uživatel chce mít možnost mikropočítač resetovat přivedením GND (ať již přímo sondou nebo tlačítkem). Pokud by tam rezistor nebyl, tak by došlo samozřejmě ke zkratu. Pokud víte, že nebudete potřebovat obvod resetovat, není tam nutné tento rezistor dávat.