Posílání řetězce na uart

ahoj, tenhle dotaz je spíše k Céčku než k ARMu, ale jelikož dělám na procesoru STM32F0, postu to sem. Jsem začátečník, jak v Céčku, tak v programování mikrokontrolérů. Mám aplikaci s AD převodníkem a hodnotu z něj si chci zobrazit na hyperterminálu (přes uart-usb převodník). Zatím umím poslat jen jeden znak pomocí

USART_SendData(USART2, ‘x’);

Můj dotaz je, jak poslat proměnou ADC1ConvertedValue (která má hodnotu třeba 3000) jako řetězec aby mi to ty 3000 ukázalo? Předem díky za odpovědi :slight_smile:

Ahoj, třeba ti alespoň trochu pomůže toto…

#include "string.h" 
void serial_transmitx(char *buffer, uint16_t pocet){
 uint16_t size = strlen(buffer);
 if(pocet != 0){ size = pocet;}
 while(size){
  while(!(DEBUG_UART_REG->SR & USART_CR1_TCIE));               // wait while TX buffer full
  DEBUG_UART_REG->DR = *buffer;                        // send single character to transmit buffer
  buffer++;                                  // transmit next character on following loop
  size--;                                   // loop until all characters sent (when size = 0)
  }
 while(DEBUG_UART_REG->SR & USART_CR1_TCIE);                  // wait for last transmission to finish
 return;
 }

void print_number(int16_t cislo){
  char szNumber[12];
  itoa(cislo, szNumber, 10); 
  serial_transmitx(szNumber,0);
  serial_transmitx("\n",0);
  }

int16_t itoa(int16_t number, char* out, int16_t base){
  int16_t t, count;
  char *p, *q;
  char c;
 
  p = q = out;
  if(base < 2 || base > 36) base = 10;
 
  do{
   t = number;
   number /= base;
   if(out) 
    *p = ALPHANUMS[t+35 - number*base];
   p++;
   }while (number);
 
  if(t < 0){
   if (out) *p = '-';
   p++;
   }
  count = p-out;
  if(out){
   *p-- = '\0';
   while(q < p){
    c = *p;
    *p-- = *q;
    *q++ = c;
    }
   }
  return count;
  }

ještě by se ti mohlo hodit toto :slight_smile:

#define ALPHANUMS "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba9876543210123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
void serial_transmitx(char *buffer, uint16_t pocet);
void print_number(int16_t cislo);
int16_t itoa(int16_t number, char* out, int16_t base);

Ok díky, projedu si to, snad z toho něco pochytim :smiley:

Přesměruj (přepiš) funkci putchar() - nahraď tou co umí odeslat ten jeden znak. V prostředí KEIL je na to soubor retarget.c Pak už můžeš používat prostě formátovaný výstup printf().

Použijte nějakou minimalistickou implementaci funkce printf(). Třeba xprintf() od Elm-Chan.