PIC a TSOP1736

Zdravím vás , potřeboval bych poradit s optopříjmačem TSOP1736 starší označení SFH1736.
Nějak se mi nedaří vybudit tento přijmač s pomocí IR led LD271 a pomocí procesoru PIC16Fxxx.
na výstupní pin mikroprocesoru je připojena IR LED LD271
Jestli to počítám správně tak frekvence příjmače by měla být f = 36kHz
tj. perioda T = 2,777 e-5s
musím proto nastavit přerušení mikroprocesoru na 2,777 e-5 ? a touto periodou zhasínat a rozsvěcet LED?
nebo je to tak , že frekvenci f = 36 kHz musím vynásobit 2 čímž dostanu
f = 72kHz , t.j T = 1,38e-5s a tuto periodu mám použít pro přerušení mikroprocesoru a následně budit LED?
díky

Pokud použiješ jehlové impulzy, tak, jak to často vysílače DO dělají, tak ti stačí frekvence přerušení 36kHz. Na začátku přerušení sepneš IR LED, necháš ji pár us svítit a před ukončením přerušení LED vypneš.
Pokud bys trval na střídě 1:1, tak musíš mít frekvenci přerušení 72kHz. V jednom IRQ LED zapneš a v druhém ji vypneš.