Odlehčení

Povídá si satan s Mefistofelem a Satan: “Ti povím, Mefisto… Už nikdy nechci mít nic s dyslektikama.” “Ty jo, starouši, pročpak?” “Ááále, bys nevěřil… Ten poslední upsal svoji duši Santovi…”

Eva: “Miluješ mě?”, Adam: “A mám na výběr?”