Nastaveni TIMER1 u 18F87J11

Zdravim mam problem nastavit Timer1 u pic 16F87J11. Z nějakého důvodu to nefunguje. TIMER0 nastavuju na high prority a TIMER1 na low priority ale Timer1 se ani nehne. Co mam špatně?

[code] LIST P=18F87J11
#include <P18F87J11.INC>

CONFIG	 FOSC = HS    	 
CONFIG	 WDTEN = OFF      
CONFIG	 XINST = OFF      
	udata_acs	0x000


	ORG	0x0000

	goto	Main		

	ORG	0x0008

	goto	HighInt	

	ORG 0x0018
	
	goto  LowInt

LowInt:
nop
BCF PIR1,TMR1IF
retfie

HighInt
nop
BCF INTCON,2,0

	retfie

Main:
movlw 0x00
movwf TRISD
movwf TRISB
movwf PORTD
movwf REG
BSF TRISB,0
movlw b’00000010’
movwf T0CON
movlw 04h
movwf INTCON2
movlw b’10000000’
movwf RCON
BCF PIR1,TMR1IF
bcf IPR1,TMR1IP

bsf  INTCON,GIE
BSF  INTCON,PEIE
bsf  INTCON,TMR0IE
bsf  PIE1,TMR1IE	                              

BCF T1CON,TMR1ON
BSF T0CON,TMR0ON					

Loop:
goto Loop

	END

[/code]

kde ten TMR1 zapinas ?

TIMER1 máš vypnutý, mělo by tam být BSF T1CON,TMR1ON místo **BCF **T1CON,TMR1ON