Na PIC16F628A nefunguje RB4 jako digitální výstup

Opět se ptám. Nechce mě chodit tento port jako digitální výstup. Musí se ještě nastavit nějak jinak než standardně.

init movlw b’00000111’
movwf CMCON ; vypne komparátory
bsf STATUS,5 ; bank 1
movlw b’00000000’ ; portb jako výstupy
movwf TRISB
movlw b’00010000’ ; porta (0 až 3) jako výstupy, (4) vstup
movwf TRISA
bcf STATUS,5 ; bank 0
clrf pocet ; nulujeme počet cyklů programu
movlw b’00001111’ ; zhasnutí všech LED
movwf PORTA
movlw b’11111111’
movwf PORTB

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "pic 16f628a + RB4"

Pokud chces pouzivat RB4 jako digitalni vystup, musis jej nastavit jako I/O pin pomoci fuzi bitu. Defaltne se tento pin pouziva na nizkonapetove programovani doporucuji mrknout a nastudova prislusny datasheet.


list p=16f628a
#include <p16f628a.inc> 
__config  _LVP_OFF