MOSAIK na PLC - jak předělat program z p60 na p0?

nevíte prosím někdo jak by se dal předělat program pro mosaik na plc za p 60 na p0 děkuju

#def sega Y0.1
#def segb Y0.0
#def segc Y0.4
#def segd Y0.2
#def sege Y0.7
#def segf Y0.5
#def segg Y0.6
#def Aktiv X0.0
#def zdroj X0.3
#reg byte NUM
#reg byte TEMP1
#reg byte MOSAIC
#def PACKA0 X1.0
#def PACKA1 X1.1
#def PACKA2 X1.2
#def PACKA3 X1.3
#reg byte POSTUP
#reg byte SMER
#reg byte PRIZNAK
#DEF UKAZATEL TEMP1.7

P 0
LD X0.0
JMC VYPNUTI
LD $0
WR SMER
LD X0.3
JMC PACKAMA
LD MOSAIC
WR TEMP1
LD TEMP1.7
JMC KLADNE
LD $FF
LD TEMP1
NEG
INR
WR TEMP1

;---------------------
KLADNE:
LD TEMP1
GT 9
JMD ERROR
JMC VYPIS
LD $ff

;---------------------
VYPIS:
LD 0

LD TEMP1
WR NUM
CAL STAVY
LD 0
WR POSTUP
JMP KONEC

;-------------------------
VYPNUTI:
LD 0
WR Y0
JMP KONEC
;---------------------
PACKAMA:
LD 0
WR MOSAIC
LD PACKA0
WR NUM.0
LD PACKA1
WR NUM.1
LD PACKA2
WR NUM.2
LD PACKA3
WR NUM.3
CAL STAVY
JMP Konec
;---------------------
ERROR:
LD 12
WR NUM
ld 0
CAL STAVY
;---------------------
KONEC:
E 0

P 60
;----------------------
STAVY:
LD X0.2
CAC BEZNS
LD X0.2
RET
;---------------------
BEZNS:

;sega
LDC NUM.1
ANC NUM.0
LDC NUM.1
ANC NUM.3
AND NUM.2
OR
LDC NUM.0
ANC NUM.3
AND NUM.2
OR
LDC NUM.1
AND NUM.3
ANC NUM.2
OR
WR sega

;segb
LDC NUM.1
ANC NUM.0
AND NUM.3
LD NUM.1
ANC NUM.0
ANC NUM.3
OR
LDC NUM.0
ANC NUM.3
ANC NUM.2
OR
WR segb

;segc
LD NUM.1
ANC NUM.3
LDC NUM.1
AND NUM.3
ANC NUM.2
OR
LDC NUM.1
ANC NUM.0
AND NUM.3
OR
LD NUM.0
ANC NUM.3
AND NUM.2
OR
LDC NUM.0
ANC NUM.3
ANC NUM.2
OR
WR segc

LDC NUM.1
AND NUM.3
ANC NUM.2
LDC NUM.1
ANC NUM.3
AND NUM.2
OR
LDC NUM.1
ANC NUM.0
AND NUM.2
OR
LD NUM.1
ANC NUM.0
ANC NUM.3
OR
LD NUM.1
ANC NUM.3
ANC NUM.2
OR
WR segd

;sege
LDC NUM.1
AND NUM.3
ANC NUM.2
LDC NUM.1
ANC NUM.0
AND NUM.3
OR
LD NUM.1
ANC NUM.0
ANC NUM.3
OR
LD NUM.1
ANC NUM.3
ANC NUM.2
OR
LDC NUM.1
ANC NUM.0
ANC NUM.2
OR
LDC NUM.1
AND NUM.0
ANC NUM.3
AND NUM.2
OR
WR sege

;segf
LDC NUM.3
ANC NUM.2
LDC NUM.1
ANC NUM.2
OR
LD NUM.1
AND NUM.0
ANC NUM.3
OR
LDC NUM.1
ANC NUM.0
ANC NUM.3
OR
WR segf

;segg
LDC NUM.3
AND NUM.2
LD NUM.0
ANC NUM.3
OR
LDC NUM.1
ANC NUM.2
OR
WR sety

RET
;------------------------

E 60

P 0
; —
E 0

:arrow_right: administrator: přesunuto z "Microchip"

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "plc pro mosaik z p60 na p0"