mikroC PRO for AVR: po přidání ADC nefunguje příklad s LCD

Zdravím
Zkoušel jsem příklad lcd displeje ten mi funguje ale po úpravě nebo přidání ADC převodníku mi hází dvě chyby

 0 1 mikrocAVR.exe -MSF -DBG -pATMEGA8 -C -Y -DL -O11111114 -fo4 -N"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for AVR\Examples\Development Systems\BigAVR2\Lcd\Lcd.mcpav" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for AVR\defs\" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for AVR\Examples\Development Systems\BigAVR2\Lcd\" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for AVR\Uses\LTE64KW\" "Lcd.c" "__Lib_Math.mcl" "__Lib_MathDouble.mcl" "__Lib_System.mcl" "__Lib_Delays.mcl" "__Lib_LcdConsts.mcl" "__Lib_Lcd.mcl" 
0 121 Compilation Started __Lib_Delays.c
119 122 Compiled Successfully __Lib_Delays.c
0 125 All files Preprocessed in 94 ms 
0 121 Compilation Started Lcd.c
55 324 Undeclared identifier 'ADC_Read' in expression Lcd.c
56 324 Undeclared identifier 'IntToStr' in expression Lcd.c
0 102 Finished (with errors): 03 II 2011, 13:10:55 Lcd.mcpav

Zdrojový kód

/* Project name:
   Lcd_Test (Demonstration of the LCD library routines)
 * Copyright:
   (c) Mikroelektronika, 2008.
 * Revision History:
   20080930:
    - initial release;
 * Description:
   This code demonstrates how to use LCD 4-bit library. LCD is first
   initialized, then some text is written, then the text is moved.
 * Test configuration:
   MCU:       ATmega8
   Dev.Board:    BigAVR2
   Oscillator:   External Clock 4.0000 MHz
   Ext. Modules:  LCD 2x16 module
   SW:       mikroC PRO for AVR
 * NOTES:
   None.
*/
 #include <built_in.h>
// LCD module connections
sbit LCD_RS at PORTD0_bit;
sbit LCD_EN at PORTD2_bit;
sbit LCD_D4 at PORTD4_bit;
sbit LCD_D5 at PORTD5_bit;
sbit LCD_D6 at PORTD6_bit;
sbit LCD_D7 at PORTD7_bit;

sbit LCD_RS_Direction at DDD0_bit;
sbit LCD_EN_Direction at DDD2_bit;
sbit LCD_D4_Direction at DDD4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at DDD5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at DDD6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at DDD7_bit;
// End LCD module connections

char txt1] = "mikroElektronika";
char txt2] = "BigAVR2";
char txt3] = "Lcd4bit";
char txt4] = "example";

char i;               // Loop variable

void Move_Delay() {         // Function used for text moving
 Delay_ms(500);           // You can change the moving speed here
}
unsigned int adc_rd;
char txt[7];
void main(){
 Lcd_Init();            // Initialize LCD
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);        // Clear display
 Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);     // Cursor off
 while (1) {
  adc_rd = ADC_Read(5);  // get ADC value from 2nd channel
  IntToStr(adc_rd, txt);
  Lcd_Out(1,1,txt);
  }
 }

Kde dělám chybu? díky

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Projekt v mikroC PRO for AVR"

nevidim tam nikde pridanie knihovny s ad prevodnikom ?

Už jsem to napravil ale ukazuje to na displeji číslo 1023 ale nereaguje to na otočení potenciometru jeho hodnota je 10 k a jeho běžec je zapojen na pin 28 -ADC5
toto je původní schéma a příklad zdrojáku


#include <built_in.h>
unsigned int adc_rd;

void main() {

 DDRB = 0xFF;        // Set PORTB as output
 DDRC = 0xFF;        // Set PORTC as output
 
 while (1) {
  adc_rd = ADC_Read(2);  // get ADC value from 2nd channel
  PORTB = adc_rd;     // display adc_rd[7..0]
  PORTC = Hi(adc_rd);   // display adc_rd[9..8]
 }
}

ještě maličkost jsou nějaké rozdíly v umístění pinů mezi atmegou8 a 16? díky
ad_prevod.JPG

promin ,ale tohle si dokazes zjistit sam ne ? me to zabralo cca 20sec, Google
a jelikos se takhle ptas tak asi tusim kde bude chyba 8)

Zdravím
Při debugingu to zůstane vyset na instrukci
adc_rd = ADC_Read(5); // get ADC value from 5nd channel
a pořád se nevím jak to udělat abych jsem mohl z nějaké proměnné pří debugingu vyčíst hodnotu díky za pomoc

zprovozněno: chybělo tomu zapojit pin 21 AREF (atmega8) na +5V ale ještě to má jednu chybičku že ta hodnota na displeji (16x2) se zobrazuje více krát to znamená když pootočím potenciometrem tak nestojí na jednom místě definovaném v programu kde může být chyba teď ? díky