LCD teploměr 18D20 PIC16F628A

Zdravím
Už dlouhou dobu jsem s tím nepracoval a trochu se ti vykouřilo z hlavy
je to napsané v mikro c for PIC
tak tedy zdroják vypadá takto

// LCD module connections
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;

sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
// End LCD module connections

// Set TEMP_RESOLUTION to the corresponding resolution of used DS18x20 sensor:
// 18S20: 9 (default setting; can be 9,10,11,or 12)
// 18B20: 12

const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 9;

char *text = "000.0000";
unsigned temp;

void Display_Temperature(unsigned int temp2write) {
 const unsigned short RES_SHIFT = TEMP_RESOLUTION - 8;
 char temp_whole;
 unsigned int temp_fraction;

 // check if temperature is negative
 if (temp2write & 0x8000) {
  text[0] = '-';
  temp2write = ~temp2write + 1;
 }

 // extract temp_whole
 temp_whole = temp2write >> RES_SHIFT;

 // convert temp_whole to characters
 if (temp_whole/100)
   text[0] = temp_whole/100 + 48;
 else
   text[0] = '0';

 text[1] = (temp_whole/10)%10 + 48;       // Extract tens digit
 text[2] = temp_whole%10   + 48;       // Extract ones digit

 // extract temp_fraction and convert it to unsigned int
 temp_fraction = temp2write << (4-RES_SHIFT);
 temp_fraction &= 0x000F;
 temp_fraction *= 625;

 // convert temp_fraction to characters
 text[4] = temp_fraction/1000  + 48;     // Extract thousands digit
 text[5] = (temp_fraction/100)%10 + 48;     // Extract hundreds digit
 text[6] = (temp_fraction/10)%10 + 48;     // Extract tens digit
 text[7] = temp_fraction%10   + 48;     // Extract ones digit

 // print temperature on LCD
 Lcd_Out(2, 5, text);
}

void main() {
 // ANSEL = 0;                  // Configure AN pins as digital I/O
// ANSELH = 0;
 Lcd_Init();                  // Initialize LCD
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);              // Clear LCD
 Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);           // Turn cursor off
 Lcd_Out(1, 1, " Temperature:  ");
 // Print degree character, 'C' for Centigrades
 Lcd_Chr(2,13,223); // different LCD displays have different char code for degree
           // if you see greek alpha letter try typing 178 instead of 223

 Lcd_Chr(2,14,'C');

 //--- main loop
 do {
  //--- perform temperature reading
  Ow_Reset(&PORTA, 5);             // Onewire reset signal
  Ow_Write(&PORTA, 5, 0xCC);          // Issue command SKIP_ROM
  Ow_Write(&PORTA, 5, 0x44);          // Issue command CONVERT_T
  Delay_us(120);

  Ow_Reset(&PORTA, 5);
  Ow_Write(&PORTA, 5, 0xCC);          // Issue command SKIP_ROM
  Ow_Write(&PORTA, 5, 0xBE);          // Issue command READ_SCRATCHPAD

  temp = Ow_Read(&PORTA, 5);
  temp = (Ow_Read(&PORTA, 5) << 8) + temp;

  //--- Format and display result on Lcd
  Display_Temperature(temp);

  Delay_ms(500);
 } while (1);
}

na display se mi objeví
Temperature:
000.0000 C
přípojené čidlo mám kde může být chyba? díky

Jediné čo ma napadá, že ak používaš 12b konverziu teploty, musíš pri prevode čakať dlhšie. Takže v tomto :

Ow_Write(&PORTA, 5, 0x44); // Issue command CONVERT_T Delay_us(120);

musíš zmeniť Delay_us(120) za Delay_ms(750)

teda za predpokladu, že používaš 18B20 (v názve máš 18D20, čo nepoznám).