lcd.c a lcd.h od Peter Fleury - pouhé vložení nefunguje

Chtěl jsem si postavit avr (atmega8A-PU)s lcd a narazil jsme na problem s knihovnou lcd.c a lcd.h od
Author: Peter Fleury pfleury@gmx.ch jump.to/fleury uz při po pouhém vložení knihoven do programu viz obr.
file.qip.ru/photo/2yfSi6UF/pokus_1.html
začaly házet chyby jedná se o funkci
: lcd_rs_high(); a ještě LCD_DATA0_PORT
mám to na obrázku
file.qip.ru/photo/njRZKZG2/pokus2.html
díky za případné rady a návrhy :wink:

:arrow_right: administrator: přejmenováno z “Problém s lcd.c a lcd.h”

:arrow_right: administrator: přiloženy externí soubory


Před použitím Fleuryho (nebo jiné) knihovny je třeba prohlédnout si soubor *.h a upravit ho.

  1. V řádku #define XTAL 4000000 napíšeme použitou frekvenci oscilátoru.

  2. Najdeme řádky které určují typ displeje (tady displej 16x2)

#define LCD_LINES 2 /**< number of visible lines of the display */ #define LCD_DISP_LENGTH 16 /**< visibles characters per line of the display */
Pokud např. máme displej 20x4, přepíšeme hodnoty na 4 a 20.

  1. Skupina definicí, začínající řádkem
    #define LCD_PORT PORTA /**< port for the LCD lines */
    popisuje jak je displej připojený k mikroprocesoru.

Příklad:
Displej zapojíme takto

[code]MPROC LCD

PD0 RS
PD1 RW
PD2 E
PD4 D11
PD5 D12
PD6 D13
PD7 D14[/code]

Definice přepíšeme takto

#define LCD_PORT PORTD /**< port for the LCD lines */ #define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 0 */ #define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 1 */ #define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 2 */ #define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 3 */ #define LCD_DATA0_PIN 4 /**< pin for 4bit data bit 0 */ #define LCD_DATA1_PIN 5 /**< pin for 4bit data bit 1 */ #define LCD_DATA2_PIN 6 /**< pin for 4bit data bit 2 */ #define LCD_DATA3_PIN 7 /**< pin for 4bit data bit 3 */ #define LCD_RS_PORT LCD_PORT /**< port for RS line */ #define LCD_RS_PIN 0 /**< pin for RS line */ #define LCD_RW_PORT LCD_PORT /**< port for RW line */ #define LCD_RW_PIN 1 /**< pin for RW line */ #define LCD_E_PORT LCD_PORT /**< port for Enable line */ #define LCD_E_PIN 2 /**< pin for Enable line */

suppper diky moc :slight_smile: zkusim