Komparátor - parametr Response time (doba obnovení) znamená?

Doposavaď jesem se komparátory moc nezabýval. Teď ale potřebuju použít jeden, aby stíhal překlápět tak 300 000x za sekundu.
Chápu dobře , že parametr “Response time”- doba obnovení znamená, že to je doba přechodu z jednoho stavu do druhého - na výstupu z H do L , nebo opačně? V tom prípadě by mi pak měl stačit komparátor s Response time <1.7us?

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Komparátor - parmetr “Response time”."

Response time je doba odezvy. Tedy doba, která uplyne od změny na vstupu do změny na výstupu. V datasheetu bývají definované 2 časy: Large Signal Response Time a Response Time. Jedno je odezva na velkou změnu na vstupu (třeba detekce na výstupu logického obvodu) a druhé na malou (důležité např. při detekci nuly harmockého signálu).
To, jesli ti to bude stačit, závisí na účelu použití.

No mně jde hlavně o to, jestli se z toho parametru dá vyvodit, jak je komparátor “rychlý” - jakou frekvenci zvládne.
Jedná se tu o zvyšující DC-DC měnič - komparátor bude v závislosti na odebíraném proudu spínat výkonový Mosfet - čím rychleji, tím lépe.