ICSP programování PIC16F84

Existuje nějaké opravdu jednoduché zapojení pro ICSP programování MIcrochipu PIC16F84? Díky

Jistě:

http://www.mcontrollers.com/image/200605091517_Schema-Microchip_AN589.gif

Nápisu 16C84 se bát nemusíte - u 16F84 i 16F84A je to stejné.

12C508 je má 8 vývodů, mám pravdu? Používá se tento kontrolér ještě dnes?

Ano, PIC12C508 / 9 má 8 vývodů. Spousta aplikací je na něm a na 12C509 postavená. Nové aplikace se ale již nevyvíjejí, protože je tento mikropočítač značně zastaralý.