hodiny na Arduinu s time.h neběží

Funkce nastavení času i vyčtení času fungují, jen s jednou vadou - vyčtený čas je furt stejný.
Používám timer0 k dalším účelům, jestli se nepletu tak time.h jede s timer1, takže by žádné kolize neměli nastat.

Nemusí se ke spuštění běhu něco někam zapsat?

Dále mi nefunguje funkce DateTime,viz.:
settime(DateTime(DATE, TIME));

#include <avr/time.h>

setup()
TCCR0A = 0; // stop CNT0 - vše na 0
TCCR0B = 0; // stop CNT0 - vše na 0
TCNT0 = 0; // čítač vynulovat
TCCR0A = 0b00000010; // TC režim
TCCR0B = 0b00000011; // předdělič 64
OCR0A = 249; //1msec
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); // int. od compare timeru
interrupts();
settime(1,1,1,1,1,2014);

loop()
time_t cas;
cas = now();
sprintf(str, “%d:%d:%d”,hour(),minute(),second());

Tak už vyřešeno, time.h se bila s knihovnou pro LCD - U8g.lib.
Z time.h jsem použil jen funkce breaktime a maketime pro převody a čítač času jsem dodal svůj.