Hľadám prácu inžiniera

Vykonávam kresby akejkoľvek zložitosti podľa vašich náčrtkov alebo fotografií, 3D modelovania.
Preklad z 2D do 3D, zostavenie a detaily v 3D.

 • návrh / úprava / revízia / oprava výkresov;
 • 3D modelovanie akejkoľvek zložitosti;
 • inžinierska grafika, projekcia a technické kreslenie;
 • prenos z papiera do elektronickej formy alebo z iných zdrojov: z obrázka, snímky obrazovky, časopisu, knihy (digitalizácia);
 • spojenia (skrutky, čapy, čapy, čapy, zváranie atď.);
 • izometria, pohľady, zložité rezy, rezy;
 • rozloženie všetkých dosiek plošných spojov a schém zapojenia;
 • detaily, montážne jednotky, špecifikácie, zoznamy prvkov;
 • Výkresy diplomov (diplomy), schémy, plagáty, semestrálne práce atď.
  Práca sa vykonáva v súlade s vašimi požiadavkami a požiadavkami: GOST, ESKD, SPDS.
  Moju prácu vidím ----> tu