Hľadám dodavateľa systému spínania svetiel pri súmraku

Pekný deň všetkým,

Hľadám typ na dodavateľa systému spínania svetiel pri súmraku pre 8 garažových miest pomocou infra závor s možnosťou nastavenia oneskoreného zopnutia (koli vyhnutiu sa falošných zopnutí).
Jednoducho povedané:
zaparkuje auto, zostane tam stáť, po cca 5sek. sa relé pre svetlá v tomto priestore vďaka prekažke medzi vysielačom a prijímačom infra, zopne. Po cca 30s. (tiež voliteľné) po odchode auta sa relé vypne. To celé je zapojené cez súmrakový spínač, najlepšie spoločný pre vetkých 8 miest.

Keď miestom auto len prejde, svetlo sa nezopne.

Ďakujem pekne vopred za typ, schému, dodávateľa…

:arrow_right: administrator: přesunuto z "Ostatní"

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Prosím o radu"

má to být hotový výrobek nebo poptáváš práci? pokud práci, udělám ti to (ale bez atestů apod.)