HEX-ASM, porovnani cisel, analog

Nevíte o prográmku na převod z HEX do ASM?

Jeste otazka porovnani cisel z analogu. Delal jsem to tak ze jsem cislo odecet a pak testoval příznak CY. Ale asi mi to nejak blbne.

Při testování z dvou analogu se mi ta cisla nazvajem ovlivnují. Kdyz menim napeti na jednom tak se mi soucastne zmeni stav i na tom druhem. nevim proc… Kdyby nekdo vedel jak poradit?

[code]
INCLUDE <P12F675.INC>
__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF

CAS equ 22h
TMP equ 23h
CIT0 equ 25h ; citac
CIT1 equ 26h ; citac
CIT2 equ 27h ; citac

org	00h
goto	INIT

org	04h		; ulozeni hlavnich registru
NOP

;*****************************************************
;*****************************************************
INIT
BSF STATUS,RP0 ; kalibrace vnitrniho oscilatoru
CALL 3FFh
MOVWF OSCCAL
BCF STATUS,RP0
CLRF GPIO
MOVLW B’00000111’ ; typ komparatoru (vypnut)
MOVWF CMCON
BSF STATUS,RP0 ; I/O
MOVLW B’00001111’
MOVWF TRISIO
BCF STATUS,RP0

	MOVLW	B'10000001'	; inicializace A/D prevodniku

	MOVWF	ADCON0
	BSF		STATUS,RP0
	MOVLW	B'01010011'
	MOVWF	ANSEL
	BCF		STATUS,RP0

START ;MOVLW B’11111111’ ; nastaveni casove prodlevy
;MOVWF CIT0
;MOVWF CIT1
;MOVLW 1 ; 1 = 200 ms
;MOVWF CIT2

STARTA
; DECFSZ CIT0,1 ; cekani urcenou dobu
; GOTO STARTA
; DECFSZ CIT1,1
; GOTO STARTA
; DECFSZ CIT2,1
; GOTO STARTA

CALL KLID

	clrf	ADRESH
	
	MOVLW	B'10000011'	; zapnuti prevodu u GP0
	MOVWF	ADCON0
	BTFSC	ADCON0,1	; pocka na konec prevodu
	GOTO	$-1	
	
	BCF		STATUS,C	;vymazani priznaku

	MOVLW	ADRESH
	IORLW	B'0111100'
	SUBLW	B'1111111'
	
	BTFSS	STATUS,C
	;BTFSS	ADRESH,1		
	GOTO	$+3
	BCF		GPIO,5
	GOTO	DAL
	BSF		GPIO,5
	
	BCF		STATUS,C	;vymazani priznaku

	CALL	KLID

DAL clrf ADRESH
MOVLW B’10000111’ ; zapnuti prevodu u GP1
MOVWF ADCON0
BTFSC ADCON0,1 ; pocka na konec prevodu
GOTO $-1

	MOVLW	ADRESH
	IORLW	B'0111100'
	SUBLW	B'1111111'
	
	BTFSS	STATUS,C		
	;BTFSS	ADRESH,1
	GOTO	$+3
	BCF		GPIO,4
	GOTO	START
	BSF		GPIO,4

	GOTO	START		

;----------------------------------podprogramy
KLID CALL PAUZE
CALL PAUZE
CALL PAUZE
CALL PAUZE
CALL PAUZE
RETURN

PAUZE MOVLW 20
cekej movwf CAS
cek1 decfsz CAS,f
goto cek1
return

END[/code]

to je program snad to nekdo pochopi

Máš chybu v přesunu

MOVLW ADRESH IORLW B'0111100' SUBLW B'1111111'

a musíš mít

MOVF ADRESH,w IORLW B'0111100' SUBLW B'1111111'

dáváš do W adresu registru a ne jeho obsah, konkrétně 0x1E

Myslím, že druhý problém je v datasheetu popsán jako ACQUISITION TIME. Po ukončení převodu GP0 je nutno přepnout na GP1. Ale pak je nutno vyčkat nějakou dobu, než se kondenzátor vzorkovacího obvodu nabije. Pokud začneš převod bezprostředně, pak je napětí vzorkovacího kondenzátoru ještě závislé na předchozím stavu. Po přepnutí na jiný kanál musíš tedy vložit prodlevu před novým vzorkováním. Délka je závislá na vstupních impedancích, požadovaném rozlišení apod. Bavíme se o časech desítek mikrosekund. Více najdeš v datasheetu.

HEX na ASM převedeš i MPLABem.
Tohle je tvůj program převedený z HEX:

[code] Line Address Opcode Disassembly

 1  000   2805 GOTO 0x5                
 2  001   3FFF ADDLW 0xff               
 3  002   3FFF ADDLW 0xff               
 4  003   3FFF ADDLW 0xff               
 5  004   0000 NOP                  
 6  005   1683 BSF 0x3, 0x5              
 7  006   23FF CALL 0x3ff               
 8  007   0090 MOVWF 0x10               
 9  008   1283 BCF 0x3, 0x5              
 10  009   0185 CLRF 0x5                
 11  00A   3007 MOVLW 0x7               
 12  00B   0099 MOVWF 0x19               
 13  00C   1683 BSF 0x3, 0x5              
 14  00D   300F MOVLW 0xf               
 15  00E   0085 MOVWF 0x5               
 16  00F   1283 BCF 0x3, 0x5              
 17  010   3081 MOVLW 0x81               
 18  011   009F MOVWF 0x1f               
 19  012   1683 BSF 0x3, 0x5              
 20  013   3053 MOVLW 0x53               
 21  014   009F MOVWF 0x1f               
 22  015   1283 BCF 0x3, 0x5              
 23  016   2035 CALL 0x35               
 24  017   019E CLRF 0x1e               
 25  018   3083 MOVLW 0x83               
 26  019   009F MOVWF 0x1f               
 27  01A   189F BTFSC 0x1f, 0x1            
 28  01B   281A GOTO 0x1a               
 29  01C   1003 BCF 0x3, 0               
 30  01D   301E MOVLW 0x1e               
 31  01E   383C IORLW 0x3c               
 32  01F   3C7F SUBLW 0x7f               
 33  020   1C03 BTFSS 0x3, 0              
 34  021   2824 GOTO 0x24               
 35  022   1285 BCF 0x5, 0x5              
 36  023   2827 GOTO 0x27               
 37  024   1685 BSF 0x5, 0x5              
 38  025   1003 BCF 0x3, 0               
 39  026   2035 CALL 0x35               
 40  027   019E CLRF 0x1e               
 41  028   3087 MOVLW 0x87               
 42  029   009F MOVWF 0x1f               
 43  02A   189F BTFSC 0x1f, 0x1            
 44  02B   282A GOTO 0x2a               
 45  02C   301E MOVLW 0x1e               
 46  02D   383C IORLW 0x3c               
 47  02E   3C7F SUBLW 0x7f               
 48  02F   1C03 BTFSS 0x3, 0              
 49  030   2833 GOTO 0x33               
 50  031   1205 BCF 0x5, 0x4              
 51  032   2816 GOTO 0x16               
 52  033   1605 BSF 0x5, 0x4              
 53  034   2816 GOTO 0x16               
 54  035   203B CALL 0x3b               
 55  036   203B CALL 0x3b               
 56  037   203B CALL 0x3b               
 57  038   203B CALL 0x3b               
 58  039   203B CALL 0x3b               
 59  03A   0008 RETURN                 
 60  03B   3020 MOVLW 0x20               
 61  03C   00A2 MOVWF 0x22               
 62  03D   0BA2 DECFSZ 0x22, F             
 63  03E   283D GOTO 0x3d               
 64  03F   0008 RETURN[/code]                 

[/code]

aha, díky moc to bude asi ono, ze mi to ovlivnovalo i druhej kanal … diky :slight_smile:

Máš tam čekací smyčku 500us, to jako nestačí AD převod?
Podle mě jsi měl chybu v tom, jak jsem psal dříve. A pak tam máš ještě jednu chybu, a to

[code]
BCF STATUS,C ;vymazani priznaku
CALL KLID

DAL clrf ADRESH
MOVLW B’10000111’ ; zapnuti prevodu u GP1
MOVWF ADCON0 [/code]

A měl by jsi mít

[code]
BCF STATUS,C ;vymazani priznaku

DAL CALL KLID

clrf ADRESH
MOVLW B’10000111’ ; zapnuti prevodu u GP1
MOVWF ADCON0[/code]

Protože za určitých podmínek ti CALL KLID přeskočí a tím nedodržíš čas potřebný k nabití vzorkovacího kondiku.

MOVLW B'10000011' ; zapnuti prevodu u GP0 MOVWF ADCON0 BTFSC ADCON0,1 ; pocka na konec prevodu GOTO $-1
Tady se přepíná kanál a okamžitě se začíná měřit. A to samé je pro druhý kanál. Ukaž mi, kde je to zpoždění 500us? Opravdu mě to zajímá.

[code]CALL KLID

 clrf  ADRESH
 
 MOVLW  B'10000011'  ; zapnuti prevodu u GP0
 MOVWF  ADCON0
 BTFSC  ADCON0,1  ; pocka na konec prevodu
 GOTO  $-1  [/code]

před kazdým měřením máš CALL KLID. Při 4Mhz to je 500us

Aha, já tě špatně pochopil. MUSI SE čekat po přepnutí!!! Já jsem ještě 2 kanaly nepoužíval, jen jeden, ponaučení pro příště :blush:

Takže když chci měřit na druhém, tak ho musím přepnout, pak počkat, dle datasheetu cca 20us a teprve pak spustit AD převod?

Ano, musí se čekat po přepnutí. Z toho a datasheetu plyne:

 1. Zapnutí převodníku bitem ADCON je nutné provést před povelem ADCON<GO/DONE> pro start převodu, nelze je provést současně. Není nutná prodleva, ale nelze to provést jednou instrukcí.
 2. Přepnutí kanálu bity ADCONCHS1:CHS0 je nutné provést před povelem ADCON<GO/DONE>, aby se vzorkovací kondenzátor stačil nabít. Nutná prodleva cca 20us, detaily v datasheetu.

Tak už je mi to jasné. Hlavně že mám doma knihu Mikrokontroléry PIC16F87X a tam si to stačilo přečíst.

Příznakový/řídící bit GO/DONE by neměla do urovně "1" nastavovat stejná instrukce, která zapíná modul A/D převodníku 

Tak jestli jsem vas dobre pochopil tak by to melo bejt nejak takhle?

	LIST P=12F675, R=DEC
	INCLUDE <P12F675.INC>
	__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF


CAS		equ	22h

	org	00h
	goto	INIT

	org	04h		; ulozeni hlavnich registru
	NOP
;*****************************************************
;*****************************************************
INIT	
		BSF	STATUS,RP0	; kalibrace vnitrniho oscilatoru
		CALL	3FFh
		MOVWF	OSCCAL
		BCF	STATUS,RP0
		CLRF	GPIO
		MOVLW	B'00000111'	; typ komparatoru (vypnut)
		MOVWF	CMCON		
		BSF	STATUS,RP0	; I/O
		MOVLW	B'00001111'
		MOVWF	TRISIO
		BCF	STATUS,RP0

		MOVLW	B'10000001'	; inicializace A/D prevodniku

		MOVWF	ADCON0
		BSF	STATUS,RP0
		MOVLW	B'01010011'
		MOVWF	ANSEL
		BCF	STATUS,RP0


START		CLRF	ADRESH
		BCF	STATUS,C	;vymazani priznaku
		MOVLW	B'10000001'	; nastaveni kanalu
		MOVWF	ADCON0
		CALL	PAUZE
		BSF	ADCON0,1	; zapnuti prevodu
		BTFSC	ADCON0,1	; pocka na konec prevodu
		GOTO	$-1	
		
		BCF	STATUS,C	;vymazani priznaku

		MOVF  ADRESH,w
    	IORLW  B'0111100'
    	SUBLW  B'1111111'
		
		BTFSS	STATUS,C		
		GOTO	$+3
		BCF	GPIO,5
		GOTO	DAL
		BSF	GPIO,5
		

DAL		CLRF	ADRESH
		BCF	STATUS,C	; vymazani priznaku
		MOVLW	B'10000101'	; nastaveni GP1
		MOVWF	ADCON0
		CALL	PAUZE
		BSF	ADCON0,1	; zapnuti prevodu
		BTFSC	ADCON0,1	; pocka na konec prevodu
		GOTO	$-1	
		
		MOVF  ADRESH,w
    	IORLW  B'1111110'
    	SUBLW  B'1111111'
		
		BTFSS	STATUS,C		
		GOTO	$+3
		BCF		GPIO,4
		GOTO	START
		BSF		GPIO,4

		GOTO	START		

;----------------------------------podprogramy

PAUZE	BCF	STATUS,C
	MOVLW	20
cekej	movwf	CAS
cek1	decfsz	CAS,f	
	goto	cek1
	return

END

   

fuguje to tak by to melo byt spravny :smiley:
Diky vsem :slight_smile: