Energeticky nezávislá paměť v PIC16F84A

Dobrý den.
Máte tady spoustu pěkně zodpovězených otázek, rád bych se také na jednu zeptal. Programuji PIC16F84A a slyšel jsem, že obsahuje nějakou energeticky nezávislo pamě’t, kde mohu nahrát data, která se tam uchovají i po vypnutí napájení. Je tam taková pamě’t?

Díky.

Ano, PIC 16F84A obsahuje EEPROM paměť. Když se podíváte do datasheetu na stranu 19, tak najdete veškeré informace o této paměti :slight_smile:.

Je možné do EEPROM zapisovat nějak rychleji? Jinak řečeno, aby se tam nemuseli pokaždé vkládat ty hexa konstanty, apod…

Díky

To nejde a je to dobře, protože ty konstanty jsou tam jako zabezpečení před náhodným zápisem (například vlivem kolapsu programu). V EEPROM jsou často velmi důležitá provozní data, a proto je tu takovéto zabezpečení.