DS1305 odeslání a příjem dat

Zdravím Vás , chtěl bych použít obvod RTC DS1305 pro zajištění přesného času a využití alarmu.Napsal jsem jednoduchý program , který přikládám.
Problém je v tom , že mi přicházejí pořád samé nuly z RTC a to i když mám povolený oscilátor u RTC.
Čeho bych chtěl docílit v programu? Abych na display vypisoval aktuální hodnotu sekund , která by se měla měnit , jenomže nemění:(
Počáteční hodnotu sekund jsem zvolil 0x01.
Možná je chyba ve vypisování znaků na display , bohužel nemohu posoudit, protože jsem v AVR začátečník…
RTCkomunikace.c (5.74 KB)

zdravím vás, tak už jsem zjistil v čem byla chyba.
Měl jsem špatně nastavený kmitočet oscilátoru a malé časy pro konverzi dat.
Tento problém s kmitočtem by mi asi nikdo nedokázal poradit , proto nikdo neodepsal :slight_smile: