Časový zaznamenávač událostí s PIC

Zdravím
Potřeboval bych nějaký program na zaznamenání nějaké události moje úvaha je taková:
program v například v PIC16F84 by vytvářel minuty a hodiny a ty by přičítal a zapisoval do proměnné a jak by nastala nějaká událost zvenčí tak ta hodnota proměnné by se zkopírovala do eepromky obsažené v PIC16F84 a
po skončení měření tak PIC by jsem hodil na programátor a v eepromce bych si přečetl na PC dělal někdo z vás něco takového abych nemusel já psát program a pak pracně ladit díky
tady jsem napsal můj kod jenže nechce fungovat

 	LIST P=16F84A, R=DEC  ; Use the PIC16F84 and decimal system 
;0-24 hodiny se zaznamem casu udalosti v eepromce tech udalosti muze byt az 32 s ohledem na velikost eepromky
    #include "P16F84A.INC" ; Include header file 
     __config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF
poc equ 0X15
;TMP0 equ 0X16
TMP0 EQU 20H 
TMP1 EQU 21H 
TMP2 EQU 22H 
HOD  EQU 23H
MIN  EQU 24H 
SEC  EQU 25H 
CfgData EQU 26H
CfgAdr EQU 27H
     org 000
    ; nop
     ; movlw 10
     ; movwf poc    
     ;movlw 15
     ; bsf STATUS,RP0
     ; tris  PORTA
     movlw 00
     tris  PORTB
     bcf STATUS,RP0
     ; movlw 255
     ; movwf PORTB
     ; btfss PORTA,0
     ; CLRF SEC
     ; CLRF  STATUS   ; nastavení BANKY 0
  
  BSF  STATUS, RP0   ; nastavení BANKY 1

  movlw  b'11111111'   ; portA
  movwf  TRISA
  
  bcf  STATUS,RP0   ; nastavení BANKY 0 
    ;  CLRF MIN
   ;  CLRF HOD
   ;   CLRF CfgAdr
     goto druhyp     
   SAVE
   BSF PORTB,1
    movf MIN,W
   movwf CfgData
   
   CfgSet
CfgGet bcf STATUS, RP0 ; volba banky 0 
    movf CfgAdr,W ; příprava adresy ke čtení do W 
    movwf EEADR ; nastavení adresy EEPROM 
    bsf STATUS,RP0 ; volba banky 1 
    bsf EECON1,RD ; zapnutí požadavku ke čtení bajtu 
    bcf STATUS,RP0 ; volba banky 0 
    movf EEDATA,W ; načtení bajtu do registru W 
     


    bcf STATUS, RP0 ; volba banky 0 
    movf CfgAdr,W ; příprava adresy k zápisu do W 
    movwf EEADR ; nastavení adresy EEPROM 
    movf CfgData,W ; příprava dat k zápisu do W 
    movwf EEDATA ; nastavení dat k zápisu do EEPROM 
    bsf STATUS,RP0 ; volba banky 1 
    bcf INTCON,GIE ; zákaz všech přerušení 
    bsf EECON1,WREN ; povolení zápisu do EEPROM 
    movlw 55h ; 1. odemykací kód 
    movwf EECON2 ; zápis 1. kódu 
    movlw 0AAh ; 2. odemykací kód 
    movwf EECON2 ; zápis 2. kódu 
    bsf EECON1,WR ; zapnutí požadavku k zápisu bajtu 
    bcf EECON1,WREN ; zákaz dalšího zápisu do EEPROM 
    bsf INTCON,GIE ; povolení přerušení 
CfgSet2 btfsc EECON1,WR ; je zápis již dokončen? 
    goto CfgSet2 ; čekání na dokončení zápisu 
    INCF CfgAdr,F
    movf HOD,W
    movwf CfgData
      
 ;CfgGet
 bcf STATUS, RP0 ; volba banky 0 
    movf CfgAdr,W ; příprava adresy ke čtení do W 
    movwf EEADR ; nastavení adresy EEPROM 
    bsf STATUS,RP0 ; volba banky 1 
    bsf EECON1,RD ; zapnutí požadavku ke čtení bajtu 
    bcf STATUS,RP0 ; volba banky 0 
    movf EEDATA,W ; načtení bajtu do registru W 
     
      bcf STATUS, RP0 ; volba banky 0 
    movf CfgAdr,W ; příprava adresy k zápisu do W 
    movwf EEADR ; nastavení adresy EEPROM 
    movf CfgData,W ; příprava dat k zápisu do W 
    movwf EEDATA ; nastavení dat k zápisu do EEPROM 
    bsf STATUS,RP0 ; volba banky 1 
    bcf INTCON,GIE ; zákaz všech přerušení 
    bsf EECON1,WREN ; povolení zápisu do EEPROM 
    movlw 55h ; 1. odemykací kód 
    movwf EECON2 ; zápis 1. kódu 
    movlw 0AAh ; 2. odemykací kód 
    movwf EECON2 ; zápis 2. kódu 
    bsf EECON1,WR ; zapnutí požadavku k zápisu bajtu 
    bcf EECON1,WREN ; zákaz dalšího zápisu do EEPROM 
    bsf INTCON,GIE ; povolení přerušení 
CfgSet22 btfsc EECON1,WR ; je zápis již dokončen? 
    goto CfgSet22 ; čekání na dokončení zápisu 
    INCF CfgAdr,F ;zvyseni registru adresy eepromky o 1
   ; MOVWF CfgAdr
    ; XORLW 32
    ; BTFSS STATUS,Z
    ; CLRF CfgAdr
  ;  CLRF  STATUS   ; nastavení BANKY 0
  
 ; BSF  STATUS, RP0   ; nastavení BANKY 1

  ;movlw  b'11111111'   ; portA
  ;movwf  TRISA
  
  ;bcf  STATUS,RP0   ; nastavení BANKY 0 
    BCF PORTB,1
    retfie 
  zamek BSF PORTB,2   ;nekonecna smycka 
     goto zamek

    
 druhyp nop
     BCF PORTB,0
      MOVf CfgAdr,0      ;adresa bunky eepromky 
     XORLW 64          ;velikost eepromky 
     BTFSc STATUS,Z       ;Kdyz je konec eepromky tak tak
     goto zamek ;CLRF CfgAdr        ;nastav adresu eepromky na 0 
     MOVLW 0x06 ;6 DEC     ;---
     MOVWF TMP2         ;
     MOVLW 0x13 ;19 DEC     ;
     MOVWF TMP1         ;
     MOVLW 0x0AD ;173 DEC    ;
     MOVWF TMP0         ; ceka sekundu 
     DECFSZ TMP0,F       ;
     GOTO $-1          ;
     DECFSZ TMP1,F       ;
     GOTO $-3          ;
     DECFSZ TMP2,F       ;
     GOTO $-5         ;---
     BSF PORTB,0        ;nastaveni na 1 duvod signalizuje LED sekundu 
     btfss PORTA,0       ;testuje 1 na portuA jestli je tam logicka 1 kdyz ano tak preskoc nas.instu
     call SAVE         ;kdyz je tam 0 uloz do epromky stav hodin
     INCF SEC,F        ;pridej registru SEC +1
     MOVF SEC,W ;MOVFW SEC         
     XORLW 60
     BTFSS STATUS,Z      ;je tych sekund 60
     goto druhyp        ;kdyz ne 
     CLRF SEC          ;kdyz ano
     INCF MIN,F         ;
     MOVF MIN,W ;MOVFW MIN
     XORLW 60
     BTFSS STATUS,Z
     goto druhyp
     CLRF MIN
     INCF HOD,F
     MOVF HOD,W ;MOVFW HOD
     XORLW 24
     BTFSS STATUS,Z
     goto druhyp
     CLRF SEC
     CLRF MIN
     CLRF HOD
     goto druhyp
     MOVWF CfgAdr
    XORLW 32
    BTFSS STATUS,Z
    CLRF CfgAdr
    goto druhyp
    nop
    end    
     org 500    
  data 10,10,15,20,20,155
  end
  

kde dělám chybu? díky předem

tady jsem pro orientaci dal schéma prosím o pomoc jsem v koncích
schema.jpg

Pozri si odpoved na www.mcu.cz :slight_smile:

Že si mu rovnou nenapsal, že si odpověď může nalézt v celém netu. (’:lol:’)
Čau Martin.

To bol odo mna nejaky sum :slight_smile:
Chybicka se vloudila :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: