Blikající PIC16F84A-řešení poklesu napětí při log. 1 na 1,8V

Postavil jsem blikající PIC s frekvencí 5Hz napájená z USB 5V , na osciloskopu za 0,2 sec klesne napětí ze 4 V na 1,8 V … dá se nějak programově ošetřit, aby po dobu log 1 … zůstalo napětí 4V ?
Díky

:arrow_right: administrator: přesunuto z "Microchip"

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "PIC16F84A"

Jesli máš diodu bez odporu, tak to zase odlož do šuplíku a už se k elektronice nepřibližuj. Jinak totiž brzy ublížíš sobě nebo někomu jinému…

Bez schématu a programu ti k tomu těžko někdo něco víc řekne.

Nahradil jsem svíticí diody odporem 5k6 a situace se nezměnila

Ovšem ohledně věty:

se patrně nezměnilo téměř nic :slight_smile:.

Potrebijeme schmenu zapojenia a popis alebo nakres kde a ako to meriaš …pripadne ešte čím.

Plave ti takto i napájecí napětí MCU?