BASCOM - ATmega8 - jak správně definovat softwarový UART?

Dobrý den,

prosím Vás o radu,

$regfile = “m8def.dat”
$crystal = 1200000

Open “comb.1:9600,8,n,1” For Output As #1
Open “comb.0:9600,8,n,1” For Input As #2
Do
Waitms 500
Print #1 , “Vypis text”
Loop

End

Proč se mi prosím nic nezobrazuje v simulátoru BASCOMU, je takto správně definován softwarový uart? Dá se na ATMEGA8 použít?

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "SOFTWARE UART v BASCOMU ATMEGA8"

Dá se použít.
Simulátor zobrazuje jen hardwarové UART.

Opravdu? Děkuji za podnět…zkusím to!