ATmega8, BASCOM - úprava programu pro Dig. 8 digit Code Lock

Zdravím, prosím o radu s tímto programem pro dveřní zámek. Při psaní hesla ukazuje hvězdy, potřebuji aby ukazoval to co píšu čísla. Zkoušel jsem ho přepisovat podle různých rad ale bezúspěšně.
Děkuji za každou radu.
:frowning:


'*******************************************************************************
'* Digital 8 digit Code Lock (Compatible with AMC8)              *
'* Compiler: BASCOM-AVR 2.0.4.0                        *
'* Creation Date: 07.April.2011                        *
'* Last - Change: 13.April.2011                        *
'* Author: Behnam Zakizadeh                          *
'* License: freeware                              *
'* © www.avr64.com                               *
'* Ver: 2.0                                  *
'*******************************************************************************

$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$framesize = 128
$hwstack = 128
$swstack = 128
'$projecttime = 12

'LCD
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = _
 Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Lcd = 16 * 2


Deflcdchar [0] , 8 , 4 , 2 , 4 , 8 , 4 , 2 , 1       ' replace [x] with number (0-7)

'Keypad
Config Kbd = Portd

'Sub's
Declare Sub Init()
Declare Sub Main()
Declare Sub Error()
Declare Sub Ok()

'Function
Declare Function Getpass() As String
Declare Function Star(byval Passwd As String) As String

'Backlight
Config Pinb.2 = Output
Backlight Alias Portb.2

'Relay
Config Pinb.7 = Output
Relay Alias Portb.7

'Main Prog Start Here:
Call Init()
Do
  Call Main()
Loop
End
'_______________________________________________________________________________

'Keypad Decode Data Table
Keypad:
Data "1" , "2" , "3" , "Esc"
Data "4" , "5" , "6" , "F2"
Data "7" , "8" , "9" , "F3"
Data "*" , "0" , "#" , "Enter" , "no"
'_______________________________________________________________________________

Sub Init()
  Cls : Cursor Off Noblink
  Set Backlight
  Lcd "Digital CodeLock"
  Lowerline
  Lcd " www.avr64.com"
  Wait 1
End Sub
'_______________________________________________________________________________

Sub Main()
  Cls : Cursor Off Noblink
  Lcd "Enter Password:"
  Lowerline
  Cursor Blink
  If Getpass() = "12345678" Then
   Call Ok()
  Else
   Call Error()
  End If
End Sub
'_______________________________________________________________________________

Sub Ok()
  Local _key As Byte
  Local _num As String * 5
  Cls : Cursor Noblink
  Lcd "Door is open!"
  Lowerline
  Lcd "    Esc=Exit"
  Set Relay
  'for a home open door system remove above line and remark below lines:
  ' set relay
  ' waitms 800
  ' reset relay
  Do
   _key = Getkbd()
   _num = Lookupstr(_key , Keypad)
  Loop Until _num = "Esc"
  Reset Relay
End Sub
'_______________________________________________________________________________

Sub Error()
  Cls : Cursor Noblink
  Lcd "Error!"
  Wait 1
End Sub
'_______________________________________________________________________________

Function Star(byval Passwd As String) As String
  Local _result As String * 8
  Local _count As Byte
  Local _length As Byte
  _result = ""
  _length = Len(passwd)
  For _count = 1 To _length
   _result = _result + "0"

  Next Count
  Star = _result
End Function
'_______________________________________________________________________________

Function Getpass() As String
  Local _key As Byte
  Local _num As String * 5
  Local _password As String * 8
  _password = ""
  Do
   _key = Getkbd()
   _num = Lookupstr(_key , Keypad)
   If _num = "0" Or _num = "1" Or _num = "2" Or _num = "3" Or _num = "4" Or _
    _num = "5" Or _num = "6" Or _num = "7" Or _num = "8" Or _num = "9" Then
     If Len(_password) < 8 Then
      _password = _password + _num
      Lowerline
      Lcd Star(_password)
      Do
      Loop Until Getkbd() = 16
     End If
     If Len(_password) = 8 Then Cursor Noblink
   End If
   If _num = "Esc" Then
     _password = ""
     Lowerline
     Lcd Spc(16)
     Lowerline
     Cursor Blink
     Do
     Loop Until Getkbd() = 16
   End If
  Loop Until _num = "Enter"
  Getpass = _password
End Function
'End Of File

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Atmega8 - code lock - bascom"

Ve funkci Getpass by mělo stačit přepsat

      Lcd Star(_password)

na

      Lcd _password

supeeer díky moc Balů.