AtMega8 a RS232 na 3.3V

Přeji hezký večer.
Při hraní s uprocesorem a bluetooth modulem BTM-112 který je na 3.3V se mi nechtělo používat 2 regulátory. 5V pro uP a 3,3V pro BTM a tak jsem to zkusil provozovat vše na 3.3V. Bohužel komunikace funguje jenom jednosměrně od uC k BTM. Zpětná komunikace od BTM ne. Provedl jsem tedy druhý pokus kde mám klasický FT232 přes USB kabel a uP, kde na 5V vše fungovalo ale pokud jsem použil 3.3V na uP a 5V na FT232 s přislušnými napěťovými děliči, tak komunikace od FT232 opět selhala. Jediné funkční zapojení tedy je 5V uP a 3,3V na BTM-112 kdy pin RX od uC k BTM-112 je napřímo a pin TX od uC k BTM je přes napěťový dělič. Má někdo představu, proč když obě zařízení jsou na 3.3V a piny propojeny napřímo, komunikace funguje pouze jednosměrně? Děkuji.