velke odchylky merenych teplot

Můj první pokus s arduinem byl pokus o měření teploty pomocí čidla lm35
a při čtení teploty dochází během nekolika vteřin k velkým rozdílům měřených teplot
5 až 29 stupnů. Prosím o radu kde můžu dělat chybu.

Kod je tento [code]/*
An open-source LM35DZ Temperature Sensor for Arduino. This project will be enhanced on a regular basis
(cc) by Daniel Spillere Andrade , http://www.danielandrade.net
http://creativecommons.org/license/cc-gpl
*/

int pin = 0; // analog pin
int tempc = 0,tempf=0; // temperature variables
int samples[8]; // variables to make a better precision
int maxi = -100,mini = 100; // to start max/min temperature
int i;

void setup()
{
Serial.begin(9600); // start serial communication
}

void loop()
{

for(i = 0;i<=7;i++){ // gets 8 samples of temperature

samples* = ( 5.0 * analogRead(pin) * 100.0) / 1024.0;
tempc = tempc + samples*;
delay(1000);

}

tempc = tempc/8.0; // better precision
tempf = (tempc * 9)/ 5 + 32; // converts to fahrenheit

if(tempc > maxi) {maxi = tempc;} // set max temperature
if(tempc < mini) {mini = tempc;} // set min temperature

Serial.print(tempc,DEC);
Serial.print(" Celsius, ");

Serial.print(tempf,DEC);
Serial.print(" fahrenheit -> ");

Serial.print(maxi,DEC);
Serial.print(" Max, “);
Serial.print(mini,DEC);
Serial.println(” Min");

tempc = 0;

delay(1000); // delay before loop
}[/code]**

skontroluj premenne pri delení, double namiesto int.
lepsie by bolo ak by si spravil sumu zo surových hodnot a konverziu na mV resp teplotu robil mimo cyklu