Spojení kodů napsaných v assembleru a v C.

Lze např. pro PIC18 část programu napsat přímo v assembleru a část v jazyce C (zkompilovat) a pak spojit ?

Jestli jde napsat každý zvlášť a pak spojit to nevím, ale jde psát v jednom projektu jak asm tak i C.

Příklad z návodu:

[code]// Example for PIC18F8720 target showing how to access bytes of
// integer arguments

int GetTmr1Val (void)
{
int x;
asm
{
movf _tmr1h, W
movwf _x+1 ; write to high byte of variable x
movf _tmr1l, W
movwf _x ; write to low byte of variable x
}
return x;
}[/code]