Preruseni na RB0/INT

A jak zapsat v C preruseni na vstupu RB0/INT

Tak jako zapisuješ ostatní přerušení…

Si to uprav jak potřebuješ
//High - priority service------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

void interrupt high (void)
{
if (TMR3IE && TMR3IF)
{
TMR3_interrupt ();
TMR3IF = 0;
}
}

// Low-priority service--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

void interrupt low_priority low (void)
{
if (TMR1IE && TMR1IF)
{
TMR1_interrupt ();
TMR1IF = 0;
}

if (TMR0IE && TMR0IF)
{
TMR0_interrupt ();
TMR0IF = 0;
}

if (TXIE && TXIF)// vysílání dat
Tx_interrupt (); //TXIF = 0 se děje automaticky po uložení nových dat do TXREG;

if (RCIE && RCIF)// příjem dat
Rx_interrupt (); //se RCIF = 0 se děje automaticky po přečtení RCREG;

}

saeedsolutions.blogspot.cz/2012/ … -code.html

Diky tohle mi pomohlo tomuhle rozumím

:arrow_right: administrator: příspěvek byl upraven
Předchozí příspěvky se necitují.

NEfunguje to nevíte včem je chyba?

[code]unsigned int i;

void blik() {

for (i=0;i<5;i++) {
PORTA.B0 = 1;
delay_ms(100);
PORTA.B0 = 0;
delay_ms(100);
}
}

void iterrupt (void) {
INTCON.GIE =0;
if(INTCON.INTF==1){
PORTA.B1=0;
blik();
}
INTCON.INTF = 0;
INTCON.GIE =1;

}

void main(){
TRISB = 1;
TRISA = 0;

 OPTION_REG.INTEDG=0;
 INTCON.INTE = 1;
 INTCON.GIE =1;
 
 while(1){
 PORTA.B1=1;
 
 }

}[/code]

Tak chybu jsem nasel špatně jsem napsal interrupt

:arrow_right: administrator: příspěvek byl upraven
Předchozí příspěvky se necitují.