Přepracování termostatu tak, aby stačila jen tři tlačítka

Našel jsem jednoduchou konstrukci termostatu se 4 ovládacími tlačítky RB1-RB4, ale potřeboval bych to změnit na 3 tlačítka kvůli klávesnici. Původní tlačítka+,- a F (funkce) zachovat , čtvrté RB4 nahradit současným stiskem + a -( to je funkční jen v položce menu ručně, kdy spíná a vypíná relé ) Kdo pomůže radou , jak opravit asm.

:arrow_right: administrator: přejmenováno z “úprava .asm”
ter.asm (194 KB)