Porovnanie hodnoty a premennej

if (tn>=56) {pluspoloha(34);wait=0;}
if (tn<=36) {minuspoloha(0);wait=0;}

Vysvetli mi nekto kde robim chybu ta prva podmienka funguje…ale druha nie …ak je hodnota vysia ako 36 ok, ak je 36 je splnna podmienka OK ak v sak je tn napr 30 tak sa vykona prva podmienka. Res vyzera to ze to prekladac zle prelozi…

Winavr

Cau, me to funguje :
tn vetsi nebo rovno 56 1st podminka se vykona 2nd ne,wait 0
tn v rozmezi 37<->55 nevykona se ani jedna podminka,wait nezmenen
tn mensi nebo rovna 36 1st podminka se nevykona 2nd ano,wait 0

jako co mas nadefinovano pluspoloha a minuspoloha ? musel sem to trochu prepsat prekladac my to nepobral (Mplab+CCS)

[code]int tn,pluspoloha=0, minuspoloha=0 ,wait=1;

if (tn>=56) {pluspoloha=(34);wait=0;}
if (tn<=36) {minuspoloha=(0);wait=0;}[/code]

AVR studio 4.16 638 + WinAVR-20100110

unsigned char tv,ti,tn;

minuspoloha(0) - funkcia

TAk ze nič zblbol som prekladac…