Počet PWM vs potřebný počet timerů

Po přečtení patřičné části o PWM v Bascomu jsem se dočetl, že PWm se používá tak, že timer se nastaví do módu pwm. Následně se do registru OCR1 zapíše požadovaná hodnota střídy.

Není mě jasný, jak může mít např ATmega48 6xPWM, když má 2x8bit a 1x 16bit časovač.

To, že má 6xPWM znamená, že má dostupných 6 pinov, na ktorých je možné generovať PWM porovnávaním s hodnotou v OCR. Mega48 má tri časovače, ktoré vedia generovať PWM, každý obsahuje dva OCR registre priradené k dvom pinom, teda dostávaš 6 nezávislých kanálov.