Na Aref nenaměřím referenční napětí, proč?

Na Arduinu Nano s 328P potřebuju zjistit napětí vnitřní nap. reference 1,1V.

Po sekvenci:
analogReference(INTERNAL);
analogRead(A2));
je obsah ADMUX 194(dec)

Podle DS má být na výstupu Aref napětí 1-1,2V(z int.reference). Já tam proti zemi naměřím 20mV.
Se vstupním odporem voltmetru by neměl být problém - při měření napětí Ucc přes 100kohm odpor ukazuje 4,66V , 4,70V je změřeno přímo bez odporu.

Kde je chyba?

Tak na potřetí už to je OK ukazuje to 1,08V :slight_smile:
A na druhém Arduinu 1,075V.

A kde bola chyba?

Vůbec nevím. Stejný program, jen jsem to arduino pod druhém pokusu vypnul a zapnul.