FreeRTOS + Eclipse CDT kompilácia

Čaute,
vedeli by ste mi prosím niekto poradiť s kompiláciou FreeRTOS v Eclipse na procesor STM32F0? Skopíroval som FreeRTOS_config.h z example projektu priloženého v zdrojákoch freeRTOSu… projekt som nastavil tak, že samotný kompilátor v konzolových výpisoch nemá žiadne warningy, ani errory… buliding skončí, a na mňa vybafnú nasledujúce errory v sumarizácii… keďže ale neodkazujú na žiadny .c ani .h súbor… neviem, kde presne hľadať chybu. Zvláštne je, že tie dve chyby ktoré poukazujú na symboly configTICK_RATE_HZ a configCPU_CLOCK_HZ ukazujú na súbor port.c , konkrétne na riadok:

*(portNVIC_SYSTICK_LOAD) = ( configCPU_CLOCK_HZ / configTICK_RATE_HZ ) - 1UL;

avšak v config v tom config súbore mám tieto definície nastavené.
Budem veľmi vďačný za každú radu. Tu je výpis chýb:

Description Resource Path Location Type
make: *** [Source/Main.o] Error 1 C/C++ Problem
make: *** [Source/STM32F10x_StdPeriph_Lib/STM32_EVAL/STM3210C_EVAL/stm3210c_eval.o] Error 1 C/C++ Problem
make: *** [freeRTOS/portable/GCC/ARM_CM3/port.o] Error 1 C/C++ Problem
make: *** [Source/StandardDemoTasks/CCheckTask.o] Error 1 C/C++ Problem
make: *** [Libraries/CMSIS/CM3/CoreSupport/core_cm3.o] Error 1 C/C++ Problem
Symbol ‘configTICK_RATE_HZ’ could not be resolved port.c /pokus107/freeRTOS/portable/GCC/ARM_CM3 line 296 Semantic Error
Symbol ‘configCPU_CLOCK_HZ’ could not be resolved port.c /pokus107/freeRTOS/portable/GCC/ARM_CM3 line 296 Semantic Error
make: *** [Source/StandardDemoTasks/CBlockQ.o] Error 1 C/C++ Problem
make: *** [Source/CGuardTestTask.o] Error 1 C/C++ Problem
make: *** [Source/runtime/syscalls.o] Error 1 C/C++ Problem
make: *** [Source/CLcdTask.o] Error 1 C/C++ Problem

Ešte taký detail… všetky errory krásne zmizli, keď som z projektu odobral súbor port.c … hlavičkový súbor portmacro.h bol vyžadovaný pri kompilácii , ten som nechal. Otázne je, načo presne je potrebný port.c? sú v ňom funkcie ako:

portSTACK_TYPE *pxPortInitialiseStack( portSTACK_TYPE *pxTopOfStack, pdTASK_CODE pxCode, void *pvParameters )
void vPortSVCHandler( void )
static void prvPortStartFirstTask( void )
portBASE_TYPE xPortStartScheduler( void )
void vPortEndScheduler( void )
void vPortYieldFromISR( void )
void vPortEnterCritical( void )
void vPortExitCritical( void )
void xPortPendSVHandler( void )
void xPortSysTickHandler( void )
void prvSetupTimerInterrupt( void )

Čaute, tak sa to nakoniec nejako poriesilo same… po tom, čo som ten subor port.c zmazal… projekt prekompiloval bez neho… nasledne som cely projekt cleanoval… a hned potom som port.c vrátil naspäť… rebuilding celeho projektu prebehol bez problemov… naozaj dovne veci sa deju v tom eclipse…

Ak toto vlákno bude niekto nááhodou čítať a bude mať rovnaký problém… našlo sa riešenie pre elimináciu hlášok "symbol ‘xx’ unresolved "… nevedno prečo… eclipse mal problém so samotnými include paths od sourcery toolchainu… stačilo všetky cesty z toolchainu ešte raz predefinovať uživateľom. Neviem prečo to tak je… ale funguje to :slight_smile: (aspoň to teda už nefrfle, debug ešte len príde) :slight_smile: