ds1307 a pic16f88

prosím nedělal jste někdo s DS1307 a pic16f88 jedná se mi o nastavení I2C sběrnice(myslíte když upravím program z [forum.mcontrollers.com/t/problem-s-i2c-u-16f877a/439/1) na 16f88 že to bude chodit.Nerozumím nastavení I2C a to když je 16f88 jako máster co mám zapsat do registru SSPADD někde na internetu jsem četl že se tak dává konstanta podle vzorců SCL = PICtakt / ( 4 * (BRG+1) )
BRG = (PIC / (4 * SCL)) -1. Prosím nevysvětlil by mi to někdo jak mám nastavit I2C sběrnici u 16f88?

Toto máš na nastavení. Kmitočet krystalu a baud v Hz. Ale nemám tady datasheet 16F88, takže nevím, jak ti budou sedět registry. Pak si uprav program uveden výše. Ono jde pořád jen o jedno a to samé.

[code]; base frequency
XTAL_FREQ EQU 20000000 ; OSC freq in Hz
; used for I2C calculations
#define I2CClock D’400000’ ; define I2C bite rate
#define I2C_ClockValue (((XTAL_FREQ/I2CClock)/4) -1) ;

;**************************************************************************
;I2C init
;**************************************************************************
Init_I2C
; setup MSSP adress register
MOVLW SSPADD ; get adress for synch serial port status reg
MOVWF FSR ; setup fsr
MOVLW I2C_ClockValue ; setup clock rate
MOVWF INDF ; and store it

; setup MSSP status reg
MOVLW SSPSTAT ; get adress for synch serial port status reg
MOVWF FSR ; setup fsr
MOVLW (1<<SMP) ; enable slowrate control
MOVWF INDF ; and store it

; setup MSSP control reg
MOVLW SSPCON ; get adress for synch serial port control reg
MOVWF FSR ; setup fsr
MOVLW ((1<<SSPEN)|(0<<CKP)|(1<<SSPM3)); enable syncronous port, enable clock ,
; I2C master mode clock = OSC/(4*(SSPADD)+1)
MOVWF INDF ; and set it

; ; enable MSSP interrupt
; MOVLW PIE1 ; get adress for periphial irq’s
; MOVWF FSR ; setup fsr
; BSF INDF,SSPIE ; enable MSSP irq
; BSF INTCON,PEIE ; and periphial irq must also be enabled (if not already )

RETURN [/code]

Děkuji za odpověď.Jestli dobře počítám pro rychlost na I2C 100kHz ,pro taktovací kmitočet procesou 4MHZ zapíšu do SSPADD hodnotu 9 , pro takovací kmitočet procesoru 20MHz zapišu do SSPADD hodnotu 49.

Já nevím, já jsem na tu hodnotu nikdy nějak extra nekoukal.