BASCOM: Řízení hodin pomocí serva - servo bzučí a nehýbe se

Dobrý den, potřeboval bych pomoci s mým programem který řídí hodiny servem když ho zaptu tak servo divně bzučí a nehýbe se, samotné generování pulsů je prováděno v hlavní smyčce na konci portb.1. děkuji

$regfile = "m16def.dat"

$crystal = 4000000

$baud = 9600

$hwstack = 32

$swstack = 10
 $sim
Declare Sub Noc
Dim A As Byte                        '16407
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Bit
Dim E As Long
Dim F As Long
Dim G As Long
Dim I As Long

Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 , Compare A = Disconnect , Clear Timer = 1
Compare1a = 16407
Enable Interrupts
Enable Compare1a

On Compare1a Poc
Config Portb.1 = Output
Config Porta.0 = Input
Config Porta.1 = Input
Config Porta.2 = Input
Config Porta.3 = Input
F = 800
A = 0
B = 0
C = 0
I = 0
G = 0

D = 1


Do
If Pina.0 = 0 Then
  A = 0
  B = 0
 C = 0
  F = 800
End If
If Pina.1 = 0 Then
 A = 0
  B = 0
  C = 4
 F = 1500
End If
If Pina.2 = 0 Then
  A = 0
  B = 59
  C = 7
 F = 1950
End If
Portb.1 = 1
Waitus F
Portb.1 = 0
Waitms 20

Loop

Sub Noc
Incr A

  If A > 59 Then
    A = 0
    Incr B
    End If

  If B > 59 Then
    B = 0
    Incr C
    End If

  If C = 14 Then
    C = 0
    D = 1
    End If

End Sub
Poc:
   If D = 1 Then
   Incr A
   Incr E
   If E = 32 Then
   Incr F
   E = 0
   End If

  If A > 59 Then
    A = 0
    Incr B
    End If

  If B > 59 Then
    B = 0
    Incr C
    End If

  If C = 8 Then
    A = 0
    B = 0
    C = 0
    D = 0
    F = 800
    End If
    Print C ; ":" ; B ; ":" ; A
    Print Chr(13)
    Print F
    G = 0
    Else
    Call Noc
    End If

 Return

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "hodiny bascom"

Waitus F

Čas u příkazu “waitus” musí být konstanta, ne proměnná.