ATTiny - přerušení od čítače/časovače 0

Zdravím, nějak se nemohu vyrovnat s nastavením č/č 0, režim CTC, přerušení voláno při schodě TCT0=OCR0A. Výcuc asm:

ldi reg,0b00000010 ;CC0 - režim CTC, volá přerušení při schodě
out tccr0,reg ;
ldi reg,200 ;přednastavení na čítání do 200 než dojde ke
out tcnt0,reg ;schodě a volá se přerušení na .org14
ldi reg,0b0000001 ;schoda - A
out timsk,reg ;povol přerušení CC0 při schodě
ldi reg,250 ;TCNT0 počítá do 250,
out ocr0a,reg ;a při schodě je voláno přerušení
sei ;povol globální přerušení v SREG

Když dám v AVR studiu F7, tak mi napíše chybu - undefined symbol ocr0a. Proč? Má čítač/časovač 0 OCR0A a OCR0B? Je chyba v zápisu asm? Přerušení následně ošetřím na adrese 14 (jmp někam). Podle Block Diagram jo. Bohužel jsem neobjevil žádný popis MCU 2313 v češtině. Stačí mě nasměrovat a já se už budu prát, ale jen v asm. Díky za každou pomoc.

Zdar.

Očividně jsi plně nepochopil funkci čítače.
Pro plné pochopení ti doporučuji prostudovat knihu:
Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR.

Pokud se mrkneš na uložto.cz, tak ji tam jistě najdeš.
V knize je perfetní překlad funkcí timerů.

V každém datašítu je tabulka “Register sumary”, kde je seznam všech IO registrů.

Typuju, že jsi použil soubor “2313def.inc”, který je pro AT90S2313.
Pro Attiny2313 použij “tn2313def.inc”.

Toto přerušení je na adrese 13. Raději používej jména přerušení, najdeš je v souboru “tn2313def.inc”.

Timer0 normálně počítá do 255, pak přeteče do nuly.
V módu CTC počítá do shody s OC0A, pak se vynuluje (a počítá dál). Tak vlastně zkrátíme cyklus timeru na jakoukoliv hodnotu 0-255.

ldi reg,200 ;přednastavení na čítání do 200 než dojde ke out tcnt0,reg ;schodě a volá se přerušení na .org14
Toto je co?
Nic nepřednastavuj, interval je určený hodnotou OCR0A.

Následující kód vyvolá přerušení každých 250 kroků čítače.

[code].include “tn2313def.inc” ;for ATiny2313

.def reg = r16

.cseg
.org 0 ;reset vector in flash memory
rjmp start

.org OC0Aaddr ;0x0d
rjmp OC0A_isr

start:
ldi r16, low(ramend) ;load with end of sram value
out spl, r16 ;set stack pointer to top of sram

 ldi  reg,0b00000010 ;režim CTC
 out  tccr0,reg 
 
 ldi  reg,0b0000001 
 out  timsk,reg   ;povol přerušení TIMER0 COMPA
 
 ldi  reg,249    ;TCNT0 počítá do 250 (počítá se i nula) 
 out  ocr0a,reg   ;a při schodě je voláno přerušení
 
 ldi  reg,1
 out  tccr0b,reg   ;spusť čítač 0, předdělič 1 
 
 sei         ;povol globální přerušení 

;------------------ MAIN -----------------------------------------------

main:

rjmp main

;------------------ END MAIN -------------------------------------------

OC0A_isr:

reti
[/code]

Já řeším tabulku skoků pro přerušení tím, že si ji defacto zkopíruju z datasheetu od danýho mcu. Beru to od rjmp RESET až po nastavení SP včetně. K tomu přidávám inicializaci RAM a všech registrů před prvním použitím. Za to hodím seznam všech návěští a nakonec všech návěští dám jeden RETI. A vůbec - radši Ti přiložím ukázku.

#include <tn2313Adef.inc>

;------------------------------------------------------------------------------
; Definice registrových proměnných

.def Temp=R16				; Pomocná proměnná

;------------------------------------------------------------------------------
; Tabulka skoků

.org 0
      rjmp RESET     ; Reset Handler
      rjmp INT0_INT    ; External Interrupt0 Handler
      rjmp INT1_INT    ; External Interrupt1 Handler
      rjmp TIM1_CAPT   ; Timer1 Capture Handler
      rjmp TIM1_COMPA   ; Timer1 CompareA Handler
      rjmp TIM1_OVF    ; Timer1 Overflow Handler
      rjmp TIM0_OVF    ; Timer0 Overflow Handler
      rjmp USART0_RXC   ; USART0 RX Complete Handler
      rjmp USART0_DRE   ; USART0,UDR Empty Handler
      rjmp USART0_TXC   ; USART0 TX Complete Handler
      rjmp ANA_COMP    ; Analog Comparator Handler
      rjmp PCINT0_INT   ; PCINT0 Handler
      rjmp TIMER1_COMPB  ; Timer1 Compare B Handler
      rjmp TIMER0_COMPA  ; Timer0 Compare A Handler
      rjmp TIMER0_COMPB  ; Timer0 Compare B Handler
      rjmp USI_START   ; USI Start Handler
      rjmp USI_OVERFLOW  ; USI Overflow Handler
      rjmp EE_READY    ; EEPROM Ready Handler
      rjmp WDT_OVERFLOW  ; Watchdog Overflow Handler
      rjmp PCINT1_INT   ; PCINT1 Handler
      rjmp PCINT2_INT   ; PCINT2 Handler

;------------------------------------------------------------------------------
; Rutiny obsluhy přerušení

INT0_INT:          ; External Interrupt0 Handler
INT1_INT:          ; External Interrupt1 Handler
TIM1_CAPT:         ; Timer1 Capture Handler
TIM1_COMPA:         ; Timer1 CompareA Handler
TIM1_OVF:          ; Timer1 Overflow Handler
TIM0_OVF:          ; Timer0 Overflow Handler
USART0_RXC:         ; USART0 RX Complete Handler
USART0_DRE:         ; USART0,UDR Empty Handler
USART0_TXC:         ; USART0 TX Complete Handler
ANA_COMP:          ; Analog Comparator Handler
PCINT0_INT:         ; PCINT0 Handler
TIMER1_COMPB:        ; Timer1 Compare B Handler
TIMER0_COMPA:        ; Timer0 Compare A Handler
TIMER0_COMPB:        ; Timer0 Compare B Handler
USI_START:         ; USI Start Handler
USI_OVERFLOW:        ; USI Overflow Handler
EE_READY:          ; EEPROM Ready Handler
WDT_OVERFLOW:        ; Watchdog Overflow Handler
PCINT1_INT:         ; PCINT1 Handler
PCINT2_INT:         ; PCINT2 Handler
      reti

;------------------------------------------------------------------------------
; Hlavní program - inicializace

RESET: 
      ldi temp,low(RAMEND)
      out SPL,temp

      ldi XH, high(SRAM_SIZE)
      ldi XL, low(SRAM_SIZE)
      ldi YH, high(SRAM_START)
      ldi YL, low(SRAM_START)
      clr temp
Init_RAM:
      st Y+, temp
      sbiw XL, 1
      brne Init_RAM

	    clr r0
	    clr r1
	    clr r2
	    clr r3
	    clr r4
	    clr r5
	    clr r6
	    clr r7
	    clr r8
	    clr r9
	    clr r10
	    clr r11
	    clr r12
	    clr r13
	    clr r14
	    clr r15
	    clr r16
	    clr r17
	    clr r18
	    clr r19
	    clr r20
	    clr r21
	    clr r22
	    clr r23
	    clr r24
	    clr r25
	    clr r26
	    clr r27
	    clr r28
	    clr r29
	    clr r30
	    clr r31
      out SREG, r0

;------------------------------------------------------------------------------
; Hlavní program

Hlavni_Smycka:

  		rjmp Hlavni_Smycka

Můžeš samozřejmě dát RETI ke každému návěští, ale je to zbytečný. Jen nesmíš zapomenout každou obsluhu přerušení, kterou napíšeš ukončit vlastním RETI, ale to snad asi ani nemusím psát, ne ?

Díky všem za cenné rady a příklady. Už mi to maká jak má, ale prokousat se datašítem v nečeštině, teda pánové, to je něco. Tak já zase příjdu někdy s nějakým špekem, ještě jednou moc dík.