ATmega88: Jak přejít do sleep módu? Kdy je to vhodné?

Zdravím,
chci se vás zeptat jakým způsobem přechazíte do sleep modu a z nej.
Stacili by funkce

[code]void SleepModeActivated()
{
SMCR|=(1<<SM0)|(1<<SM1);
SMCR|=(1<<SE);
}

void SleepModeDeactivated()
{
SMCR|=(1<<SM0)|(1<<SM1)|(1<<SM2);
SMCR&=(0<<SE);
}[/code]

Nebo je to jeste slozitejsi? A v kdy tento režim použiváte?

Jinak:
Bits 3…1 – SM2…0: Sleep Mode Select Bits 2, 1, and 0
These bits select between the five available sleep modes as shown in Table 9-2.

Bit 0 – SE: Sleep Enable
The SE bit must be written to logic one to make the MCU enter the sleep mode when the SLEEP instruction is executed. To avoid the MCU entering the sleep mode unless it is the programmer’s purpose, it is recommended to write the Sleep Enable (SE) bit to one just before the execution of the SLEEP instruction and to clear it immediately after waking up.

:arrow_right: administrator: přejmenováno z “ATmega88 a sleep mode?”

Sleep se používá většinou při bateriovém napájení pro omezení spotřeby.
Ve Winavr k tomu jsou připravené funkce.

[code]#include <avr/sleep.h>

 set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
 sleep_enable();
 sei(); 
 sleep_cpu();   // tady usne
 
 sleep_disable(); // tady pokračuje po probuzení

/*
sleep modes
SLEEP_MODE_IDLE
SLEEP_MODE_PWR_DOWN
SLEEP_MODE_PWR_SAVE
SLEEP_MODE_ADC
SLEEP_MODE_STANDBY
SLEEP_MODE_EXT_STANDBY
*/[/code]
A probudit se dá pouze přerušením podle tabulky
sleep.gif