arm-none-eabi-gcc a syscalls.c

Ahoj,
pokouším se upravit příklad LwIP_HTTP_Server_Netconn_RTOS z knihovny: STM32Cube_FW_F7_V1.7.0 pro STM32746G DISCOVERY.
Příklad se mi podařilo přeložit celý, jen jsem nerozchodil výstup na display.
Nejpravděpodobnější příčinou je chybějící syscalls.c. Jenže ten se mi nedaří pomocí výše uvedeného compileru přeložit. Nelíbí se mu řádek:

extern char end asm("end");

hlásí: src/syscalls.c|36|error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'asm'| Pro jistotu připojuji dotyčný soubor.
Může mi někdo poradit jak mám dotyčný soubor, aby ho byl schopný přeložit výše uvedený compiler?

Jako vývojové prostředí používám Code::Blocks pod os Linux (Ubuntu 17.04)
syscalls.c (2.95 KB)

Tak řešení bylo, jako obvykle, prosté. Bylo potřeba změnit můj oblíbený standard z

-std=c99

na standard

-std=c++11